ALTIN İMPLANTASYON İÇİN 25 YILI GEÇEN DENEYİM ve TÜRKİYE'DE İLK UYGULAYAN VETERİNER HEKİM OLARAK G&G ACADEMIA'DA HİZMETİNİZDEYİZ.

Aslında implantasyon, akupunktur gibi çok eski bir tedavi yöntemidir ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanır. Ancak altın implantasyonu Batı Veteriner Hekimliğinde ilk defa 1970'lerde ilginç olarak Amerika'da veteriner akupunkturistler tarafından uygulanmıştır.
Ülkemizde ise ilk defa 1994 yılında Doç.Dr.Erol Güçlü GÜLANBER tarafından uygulanmış ve bu güne dek sayısı bini geçen hastaya altın implantasyon yapmıştır. Sonuçlar gerçekten yüz güldürücü olmuştur. Altın implantasyon sonrası 10-15 yılı doldurmuş ve normalde ciddi operasyonlar geçirmesi gerektiği halde yaşamını sağlıklı-mutlu bir şekilde sürdüren hastalarımız bulunmaktadır.
Avrupa ülkelerinde çoğunlukla sadece lokal olarak ağrı kesme amacıyla bölgeye altın tellerin yerleştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Biz bu uygulama için özel tasarlanmış altın kürecikler kullanmaktayız. Ülkemizde de son 4-5 yıldır eklem bölgesine altın tel uygulaması yapmaya başlanmıştır. Tel uygulamasında da kısmen başarılı sonuçlar alınmasına karşın telin yer değiştirmesi nedeniyle geç dönem başarısı daha düşük olabilmektedir. Yine bazı uygulamalarda altın tozunun bölgeye enjekte edilmesinin ise bu uygulamayla bir ilgisi yoktur ve uzun süreli etkisi de olmamaktadır.
Altın implantasyon 1996 yılından itibaren yurt dışında insanlarda da uygulanmaya başlanmıştır.
ALTIN İMPLANT tarihçe? imageALTIN İMPLANT tarihçe? image